NEDERLANDS - Disclaimer

De informatie op deze website is er alleen voor algemene informatie-doeleinden. De informatie wordt verstrekt door www.landen-pagina.nl. We proberen de informatie up-to-date en correct te houden, maar geven geen garanties van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of over de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel.

Alle vertrouwen dat u in dergelijke informatie heeft is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of (gevolg)schade, inclusief zonder beperking, als gevolg van verlies die in verband met het gebruik van deze en gelinkte websites voortvloeien.

Via deze website kunt u verwezen worden naar andere websites die niet onder de controle van www.landen-pagina.nl staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van de gelinkte sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk browser-informatie (NIET uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze website om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geÔnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Elke inspanning wordt gedaan om de website in de lucht te houden en correct te laten lopen. Echter, www.landen-pagina.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, wanneer de website (tijdelijk) niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Laatste link check: 09-sep-2011

Vorige Pagina

ENGLISH - Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by www.landen-pagina.nl and whilst we endeavour to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose.

Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of www.landen-pagina.nl. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

We use outside ad companies to display ads when visiting our website. These companies may use information browser (NOT your name, address, email address or telephone number) about your visits to this website in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you want more information or if you want to prevent these companies to use information, click this link.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, www.landen-pagina.nl takes no responsibility for and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Last link check: 09-sep-2011

Previous page