Welkom op deze landeninformatie pagina. De pagina's zijn gevuld met allerlei handige zaken zoals bijvoorbeeld het bureau toerisme,de officiele site van het land, de temperatuur, hotels, campings, makelaars en de omwisselkoers van de valuta van het gevraagde land. De landen zijn onderverdeeld per continent en daarna voor ieder land een pagina. Kies links het continent waar het land zich bevindt: hierbij is de indeling naar continent van het Factbook CIA gevolgd. De vermelde temperaturen zijn (zo mogelijk) die van de hoofdsteden, bij sommige kleine landen en eilanden die van het dichtsbijzijnde punt.

Via de onderbalk kun je eventueel zoekopdrachten geven. Veel extra informatie vind je bij de links: voor alle onderwerpen heb ik de meest uitgebreide of accurate site opgezocht.

Heb je een leuk reisverhaal over een land ?? Mail het me en ik zet je reisverslag op deze site.

Draaiende wereldbol

Welcome on this country-information page. This site is filled with very handy tips and links like tourist offices, travel advice, campsites, official gouvernment site, living abroad, hotels and currency convertion. You'll find a page for every country in the world. Choose a continent on the left menu, after that you will find your country. I followed the classification of the Factbook CIA to place every country on the right continent.

The temperature is those of the capital or, if it's a very small country or island the most nearby measuring point.

In the lower menu you'll find a search-option. Lots of information on the country-pages on the right. For every subject I looked for the most extensive or accurate site.

Got a travel- or holiday story about a country ?? Mail it and I'll put your story on this site.